Over ons Specialisatie Rechtsbijstand Herverzekering Schaderegeling Info - Contact  Home CSMB Insurance bvba Claims Settlement & Mediation

Wie kan terecht bij CSMB Insurance


 schadelijders, rechtsbijstandverzekeraars, verzekeringsmakelaars, advocaten... kortom alle

   rechtzoekenden die nood hebben aan gespecialiseerd advies inzake letselschade en/of bijstand

   wensen bij de afhandeling van hun letselschadedossier

 

Letselschade en Rechtsbijstand




 Belgische en buitenlandse verzekeraars Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid die beroep wensen

   te doen op een gespecialiseerd schaderegelingsbureau voor het onderzoek, het administratief

   beheer en/of de regeling van letselschades  


Letselschade en Schaderegeling




 herverzekeraars die beroep wensen te doen op gespecialiseerd advies inzake letselschade bij

   hun onderhandelingen / contacten met directe verzekeraars


Letselschade en Herverzekering

Terug