Testimonials”Geachte heer Bartholomé,


In naam van mijn zus Yvette en ook in mijn naam willen we u hartelijk bedanken om die overeenkomst van dading voor een bedrag van 11.162 euro in orde gebracht te hebben.

Het geld werd onlangs op Yvette haar rekening gestort. Ze is heel blij dat iemand het voor haar opgenomen heeft. Gelukkig dat er mensen zijn zoals u. Daarom deze kleine attentie.


Met onze beste dank en groeten.”  (Dankwoord van het slachtoffer en diens zus na onze tussenkomst in het dossier)

“Geachte,


Alles is in orde. TVM heeft het bedrag onmiddellijk overgeschreven. De factuur van de grafzerk werd nadien opgestuurd en ook onmiddellijk betaald. Hartelijk dank voor Uw goede zorgen en goed resultaat.


Met vriendelijke groeten.”  (Bericht van de weduwnaar na overlijden van zijn echtgenote)

“Beste,


In bijlage de twee ondertekende kwijtingen. De klant staat erop dat ik u van harte bedank voor de geleverde inspanningen.


Vriendelijke groeten.”  (Zakenkantoor J. VANHOUTTE)

“Met dank voor het succesvol afhandelen van de schade ten gevolge van het dodelijk ongeval van mijn man.


Vriendelijke groeten.”  (Bericht van de weduwe na overlijden van haar echtgenoot)

“Beste mijnheer Bartholomé,


Onlangs werd de 8 jaar aanslepende expertisezaak met betrekking tot mijn beide beenbreuken eindelijk definitief afgesloten. Mede door uw positieve inzet werd het uiteindelijke, zeer bevredigende resultaat bekomen. Ik wil u hiervoor dan ook oprecht bedanken en hoop dat ik u een plezier kan doen met deze kleine attentie.


Met vriendelijke groeten.”  (Mevr. K. PICHLER, na succesvolle minnelijke regeling van haar dossier)

“Waarde heer Bartholomé,


Hierbij het door mij ondertekende exemplaar van de dadingovereenkomst.

Grote proficiat met het bekomen resultaat.


Vriendelijke groeten.”  (Dankwoord van dhr. J. Dusselier, na minnelijke regeling van zijn bedrijfsschade)

“Geachte heer,


In bijlage zend ik u de ondergetekende dading tbv. 10.000 euro.


Rest mij nog u van harte te bedanken voor de geleverde inspanning in dit dossier. Verzekerde is zeer tevreden met het finaal behaalde resultaat!

Eveneens mijn beste wensen voor u en uw familie voor het nieuwe jaar.


Met vriendelijke groeten.”  (Dankwoord van de makelaar na succesvol verdedigingen van de belangen van haar verzekerde)