Over ons Specialisatie Rechtsbijstand Herverzekering Schaderegeling Info - Contact  Home CSMB Insurance bvba Claims Settlement & Mediation

Letselschade en schaderegelingBelgische en buitenlandse burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekeraars kunnen bij CSMB Insurance terecht voor volgende opdrachten: administratief onderzoek met betrekking tot de omstandigheden en de verantwoordelijkheid voor

   het ongeval (inclusief, indien nodig, plaatsbezoek en fotoreportage) en/of onderzoek met            betrekking tot de aard en de ernst van de letselschade (Claims Investigation); administratief onderzoek houdende opvolging van het revalidatieproces, verzamelen van

   bijkomende informatie en/of schadebewijsstukken aangaande loonverlies, regeling van aanvullende

   provisies, onderhouden van een gunstig regelingsklimaat (Follow Up); minnelijke regeling met de schadelijder en/of met diens rechtsbijstandverzekeraar of advocaat

   (Claims Settlement).

Kostprijs

Schaderegeling

Terug