CSMB Insurance bvba Claims Settlement & Mediation Over ons Specialisatie Rechtsbijstand Herverzekering Schaderegeling Info - Contact  Home

Letselschade en rechtsbijstand


Rechtzoekenden kunnen bij CSMB Insurance terecht voor al hun vragen met betrekking tot de minnelijke regeling van hun letselschade.


Zo kan u bij CSMB Insurance o.a. terecht voor volgende problemen en/of vragen:


vragen met betrekking tot de regeling van uw letselschade;

opmaken van schadevorderingen in ongevallen gemeen recht (verkeersongevallen, ongevallen in

het kader van het privaat leven,...);

medisch – legaal advies;

onderhandelingen met de (verzekeraar van de) verantwoordelijke tegenpartij met het oog op een

minnelijke regeling;

advies met betrekking tot de schadevordering opgemaakt door uw rechtsbijstandverzekeraar en/of

advocaat (tweede opinie);

advies met betrekking tot het schaderegelingsvoorstel van de tegenpartij (tweede opinie);

opmaken van schadevorderingen en verdediging van uw belangen in het kader van de wetgeving op

de zwakke weggebruiker (fietser, voetganger, en/of passagier);

opmaken van schadevorderingen en verdediging van uw belangen in het kader van een

contractuele verzekering “bescherming van de bestuurder”.

Kostprijs Stappenplan Werkwijze Opdrachtgever

Rechtsbijstand

Terug