CSMB Insurance bvba Claims Settlement & Mediation Over ons Specialisatie Rechtsbijstand Herverzekering Schaderegeling Info - Contact  Home

StappenplanCSMB Insurance werkt snel en doeltreffend en stelt alles in het werk om het dossier op een correcte en efficiënte manier minnelijk af te handelen (meer dan 90 % van de dossiers worden minnelijk geregeld tot grote voldoening van de schadelijder).Aan welke termijnen mag u zich verwachten ?


 na een eerste contact met CSMB Insurance wordt een vergadering georganiseerd met de

   schadelijder  binnen een termijn van 2 à 4 weken (in functie van de woonplaats en de

   beschikbaarheid van de schadelijder)


 na ontvangst van een volledig dossier en alle noodzakelijke bijkomende informatie wordt een

   ontwerp van schadevordering en/of gemotiveerd advies opgemaakt binnen een termijn van 2 à 3

   maanden (in functie van de complexiteit van het dossier)


 na overleg en/of akkoord van de schadelijder wordt er met de tegenpartij (schadebeheerder,

   inspecteur, advocaat) onderhandeld binnen een termijn van 2 à 3 maanden na verzending van de

   definitieve schadevordering (afhankelijk van de reactiesnelheid van de tegenpartij)


Kortom, CSMB Insurance heeft als streefdoel alle dossiers minnelijk te regelen binnen een termijn van 6 maanden na de eerste vergadering met de schadelijder.

Kostprijs Stappenplan Werkwijze Opdrachtgever Terug

Rechtsbijstand