CSMB Insurance bvba Claims Settlement & Mediation Over ons Specialisatie Rechtsbijstand Herverzekering Schaderegeling Info - Contact  Home

KostprijsHet eerste persoonlijk en verkennend mondeling advies van Luc BARTHOLOME met situering van uw

probleem, voorstel van aanpak en advies kost forfaitair 150,00 euro + BTW en inclusief

verplaatsingskosten.


Indien aan CSMB Insurance gevraagd wordt om eveneens een gemotiveerd schriftelijk advies te

geven (tweede opinie) wordt er forfaitair 120,00 euro per uur + BTW + kosten aangerekend.


Indien aan CSMB Insurance gevraagd wordt om uw volledig dossier verder af te handelen en een

minnelijke regeling met de tegenpartij te onderhandelen, zal de totale kostprijs van uw dossier

maximaal 5 % bedragen van de gerecupereerde bedragen **.


** voor dossiers met een inzet < 25.000,00 euro wordt altijd een uurtarief van 120,00 euro

+ kosten aangerekend.

Kostprijs Stappenplan Werkwijze Opdrachtgever Terug

Rechtsbijstand