Over ons Specialisatie Rechtsbijstand Herverzekering Schaderegeling Info - Contact  Home CSMB Insurance bvba Claims Settlement & Mediation

Letselschade en herverzekeringHerverzekeraars kunnen bij CSMB Insurance terecht voor:


gespecialiseerd advies inzake letselschade, o.a. File reviews;

technisch en juridisch advies met betrekking tot de lokale markt, wetgeving en rechtspraak;

verzekeringstechnische bijstand bij commutatieonderhandelingen met directe verzekeraars.Kortom, bij CSMB Insurance kan u terecht voor alle advies inzake schadebeheer en regeling van

letselschades op de Belgische markt.  Kostprijs


De kostprijs is te bespreken met het Claims Management (in functie van de aard en de complexiteit

van de opdracht en de geraamde werklast).

Terug