KostprijsClaims Investigation


 dossiers met 1 contact

   (ofwel verzekerde ofwel tegenpartij ofwel plaatsbezoek/fotoreportage):

   600,00 euro + BTW + verplaatsingskosten aan 0,50 euro/km


 dossiers met maximaal 3 contacten

   (verzekerde en/of tegenpartij en/of plaatsbezoek/fotoreportage):

   750,00 euro + BTW + verplaatsingskosten aan 0,50 euro/km  
Follow Up


   Onderzoek: 500,00 euro + BTW + verplaatsingskosten aan 0,50 euro/km
Claims Settlement    


   Ereloon wordt berekend op de totale schadevergoeding

   (inclusief provisies en intresten):


Verplaatsingskosten worden vergoed aan 0,50 euro/km

 ≤

12.500 euro

:

1.000 euro + BTW

 ≤

25.000 euro

:

2.000 euro + BTW

 ≤

50.000 euro

:

2.500 euro + BTW

 ≤

125.000 euro

:

5.000 euro + BTW

 ≤

250.000 euro

:

10.000 euro + BTW

 >

250.000 euro

:

   te bepalen in overleg met Claims Management